Ortéza lokte

 too

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
05 0000954 Ortéza končetinová - standardní OP, ORT, REH, NEU, CHI 1 ks / 12 měsíců (Z)
05 0000949 Ortéza - dětská do 18TI let - standardní OP, ORT, REH, NEU, CHI 1 ks / 6 měsíců (Z)/VZP není třeba schvalovat

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

Preskripční omezení OP, ORT, REH, NEU, CHI

Při předpisu je potřebné upřesnit, zda je nutná rigidní fixace v loketním kloubu popřípadě v jakém rozsahu pohybu je potřebné loketní kloub stabilizovat. V zájmu zajištění kontinuální péče je potřebné sdělit i rehabilitační záměr, se kterým může technik při stavbě pomůcky počítat (např. postupné uvolnění rigidní fixace a nastavení limitovaného rozsahu pohybu při rhb).

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza z termoplastu. Umožňuje aktívní a pasívní přesně vymezený pohyb příslušných segmentů dle požadavků lékaře.

Indikace

  • doléčení stavů po fracturách v oblasti distálního humeru u starších pacientů
  • funkční léčba po fracturách v oblasti distálního humeru a loketního kloubu
  • kontraktury v oblasti lokte (doplnění pomůcky o dynamické prvky, distrakční šrouby apod.)