Ortéza pro flexi a extenzi prstů po sutuře šlach

too 

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
05 0000954 Ortéza konřetinová - standardní OP, ORT, REH, NEU, CHI 1 ks / 12 měsíců (Z)
05 0000949 Ortéza - dětská do 18ti let - standardní OP, ORT, REH, NEU, CHI 1 ks / 6 měsíců (Z)/ VZP není potřeba schvalovat

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

Preskripční omezení OP, ORT, REH, NEU, CHI

Příklad specifikace požadavku na ortézu: Dynamická ortéza s pasívní extenzí tahem a aktivní flexi v IP a DIP. PIP ve flexi 30st., MCP v 90 st.

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza z termoplastu s dynamickými prvky. Umožňuje aktívní a pasívní přesně vymezený pohyb příslušných segmentů dle požadavku lékaře.

Indikace

  • přerušení nebo přetnutí extensorů ošetřené suturou ( S 66.2, S66.3 )
  • paréza radiálního nervu (G 56.3)
  • kontraktury flexorů ruky a prstů​
  • počet prstů jichž se fixace týká
  • pozice kloubů, zejména rozsah fixace periferním směrem
  • potřebu pohybu v zápěstním kloubů s elastickým dorsálním tahem