Ortéza zápěstí a ruky

too 

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
05 0000954 Ortéza končetinová - standardní OP, ORT, REH, NEU, CHI 1 ks / 12 měsíců (Z)
05 0000949 Ortéza - dětská do 18TI let - standardní OP, ORT, REH, NEU, CHI 1 ks / 6 měsíců (Z)/ VZP není potřeba schvalovat

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

Preskripční omezení OP, ORT, REH, NEU, CHI

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza z termoplastu umožňující pasívní polohování.

Indikace

  • polohování končetiny při volárně - flekčních kontrakturách v RC skloubení
  • polohování končetiny při monoparézách HK
  • polohování po operačních výkonech v oblasti ruky