Ortoprotéza

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
05 0078160 Ortéza končetinová - speciální OP, ORT, REH, NEU, CHI 1 ks / 24 měsíců (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

Při preskripci je potřeba stanovit polohu chodidla při fixaci končetiny v lůžku ortoprotézy z důvodu prevence rozvoje nežádoucích kontraktur. V případě více etážového postižení končetiny je nutné stanovit rozsah fixace i ostatních nosných kloubů končetin.

Preskripční omezení OP, ORT, REH, NEU, CHI

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortoprotéza z plastu, laminátu a modulárního protetického systému na základě sádrového odlitku.

Indikace

  • kongenitální postižení dolní končetiny s výraznou abreviací