Protézy bérce

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
05 0011533 Protéza DK pro amput. v bérci a níže akt. 1-4 - prvovybavení OP, ORT, REH  
05 0001673 Protéza DK - dětská do 18 let OP, ORT, REH  
05 0011534 Protéza DK pro amputaci v bérci a níže - standardní, aktivita 1-2 OP, ORT, REH 1 ks / 24 měsíců (Z)
05 0011535 Protéza DK pro amputaci v bérci a níže - speciální,aktivita 3-4 OP, ORT, REH 1 ks / 24 měsíců (Z)
05 0000296 Oprava protézy (při poruše pomůcky) OP, ORT, REH (Z) ZP hradí 90% ceny
05 0023343 Úprava protézy (při změně zdravotního stavu uživatele) OP, ORT, REH (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem

Preskripční omezení OP, ORT, REH

Charakteristika

Pahýlová objímka protézy je laminátová, do které je pomocí fixačního pinu upevněn silikonový nebo gelový pahýlový návlek. Modulární systém protézy (trubky) je zhotoven podle očekávané aktivity uživatele a jeho hmotnosti z duralu, uhlíku nebo titanu. Chodidlo protézy je zvoleno podle aktivita uživatele jak uvedeno výše. Používáme chodidla multiaxiální, energetická - dynamická, s pohybem v hlezenním kloubu.

Níže uvádíme indikaci a kontraindikaci při aplikaci silikonových a gelových návleků.

Indikace

  • u krátkých pahýlů
  • u pacientů s divergencí kostí bérce
  • u troficky narušeného kožního krytu
  • u pacientů po amputaci pro diabetickou gangrénu (při nemožnosti jiného řešení)
  • u dobře spolupracujícího, aktivního pacienta

Kontraindikace (kdy se protéza nedoporučuje)

  • pacient s chronickým, nehojícím se infektem měkkých tkání
  • hluboce vtažené jizvy na pahýlu, kde se hromadí pot a nečistoty 
  • pacienti dlouhodobě používající kožené protézy (oslabení svalové síly končetiny)
  • nespolupracující pacient
  • prašné nebo vlhké prostředí, ve kterém pacient pracuje