Sarmiento - Lata ortéza

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
05 0000954 Ortéza končetinová AFO - Sarmiento OP, ORT, REH 1 ks / 12 měsíců (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

Při preskripci je nutné upřesnit:

  • datum úrazu či operace 
  • nutno uvést současnou přípustnou zátěž končetiny (např. zátěž na 1/3 hmotnosti těla)
  • úroveň fractury (nejlépe přiložit RTG snímek)
  • způsob řešení distální části ortézy 
  • uchycení za maleoly, aplikace třmenu, sandál výškově seřiditelný

Preskripční omezení OP, ORT, REH

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza z plastu na základě sádrového odlitku. Je tvořena odlehčovacím pouzdrem pro lýtkovou část nohy. Zátěžové vertikální tlaky se snižují cestou komprese svalové hmoty a řízeným odlehčením pod čéškou kolene a pod kondyly tibie. Svalový plášť bérce udržuje osu skeletu a brání dislokaci.

POZOR !
Tato léčba může probíhat pouze pod přímým kontinuálním dohledem a kontrolou ošetřujícím odborným lékařem. Nezbytné jsou přiložené RTG snímky pro vlastní výrobu, které kvalifikovaný protetický technik respektuje dle pokynů přislušného lékaře. Rovněž je nezbytná znalost epikrízy a také současné přípustné zátěže končetiny.

Indikace

  • funkční léčba zlomeniny tibie ve střední třetině
  • končící konsolidace fractury nebo stavy po operační prolongaci (například po sejmutí vnější fixace)
  • opožděné hojení, paklouby​