Stehenní protézy

 protéza protéza

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
05 0011536 Protéza DK pro vysokou amputaci, aktivita 1-4, prvovybavení  OP, ORT, REH  
05 0011538 Protéza DK pro vysokou amputaci - standardní aktivita 1-2 OP, ORT, REH 1 ks / 24 měsíců (Z)
05 0011539 Protéza DK pro vysokou amputaci - speciální aktivita 3-4 OP, ORT, REH 1 ks / 24 měsíců (Z)
05 0000296 Oprava protézy OP, ORT, REH  (Z) ZP hradí 90% ceny
05 0023343 Úprava protézy (při změně zdravotního stavu uživatele) OP, ORT, REH  (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem

Preskripční omezení OP, ORT, REH

Charakteristika

Pahýlová objímka protézy je laminátová popřípadě uhlíková, u aktívních uživatelů aplikujeme dvouplášťové pahýlové lůžko vyztužené carbonem a měkkým plastem do plně kontaktního pahýlového lůžka ( přísavné ) . Modulární systém protézy ( trubky ) je zhotoven podle očekávané aktivity uživatele a jeho hmotnosti z duralu, uhlíku nebo titanu. 


Kolenní kloub protézy je přesně specifikován na základě očekávané zátěže a uživatelského prostoru klienta. Na snímku zobrazen tzv. inteligentní kloub NABCO umožňující plynulý přechod švihové fáze při zrychlení nebo zpomalení chůze.


Chodidlo protézy je zvoleno podle aktivity uživatele jak uvedeno výše. Požíváme chodidla multiaxiální, energetická- dynamická , s pohybem v hlezenním kloubu s tlumičí rázu. U pacientů lze aplikovat rotační stehenní adaptéry usnadňující obouvání (lze dát nohu přes nohu apod.)

Indikace

  • transfemorální amputace

Stehenní protéza při exartikulaci v kyčelním kloubu (Kanadská protéza)

  

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
05 0000296 Oprava protézy (při poruše pomůcky) OP, ORT, REH (Z) ZP hradí 90% ceny
05 0001674 Protéza pro exartikulaci v kyč. kloubu, aktivita 1-4 OP, ORT, REH 1 ks / 24 měsíců (Z)
05 0023343 Úprava protézy (při změně zdravotního stavu uživatele) OP, ORT, REH (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem

Preskripční omezení OP, ORT, REH

Charakteristika

Pahýlová objímka protézy je tvořena laminátovým pánevním košem na základě sádrového odlitku pacienta. Modulární systém protézy (trubky) je zhotoven podle očekávané aktivity uživatele a jeho hmotnosti z duralu , uhlíku nebo titanu.

Kyčelní a kolenní kloub protézy je přesně specifikován na základě očekávané zátěže a uživatelského prostoru klienta.
Chodidlo protézy je zvoleno podle aktivity uživatele, jak uvedeno výše. Používáme chodidla multiaxiální, energetická- dynamická , s pohybem v hlezenním kloubu. U pacientů lze aplikovat rotačně stehenní adaptéry usnadňující obouvání (lze dát nohu přes nohu apod.)

Indikace

  • exartikulace v kyčelním kloubu, hemipelvectomie