Syndrom karpálního tunelu

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
05 0000954 Ortéza končetinová - standardní OP, ORT, REH, NEU, CHI 1 ks / 12 měsíců (Z)
05 0000949 Ortéza - dětská do 18TI let - standardní OP, ORT, REH, NEU, CHI 1 ks / 6 měsíců (Z)/VZP není potřeba schvalovat

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

Preskripční omezení OP, ORT, REH, NEU, CHI

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza z plastu umožňující pasívní polohování u pacientů se syndromem canalis carpi. Doporučuje se noční aplikace ortézy v 15 st dorsální flexe v RC skloubení.

Indikace

  • polohování končetiny při sy canalis carpi (G 56.0)