Bandážování pahýlu

Tento úkon je mnohdy pacienty podceňován, přestože jeho správné provádění může velmi zrychlit aplikaci protézy.

Cíl bandážování

  • ideálně tvarovaný pahýl
  • adaptace měkkých tkání na tlak a tah
  • polohování pahýlu a ovlivnění osově nevyhovujícího postavení v zachovalém kloubu končetiny

Hlavní zásady bandážování

  • k bandážování používáme dostatečně široká elastická obinadla (10 –14 cm)
  • první otáčky obvazu nevedeme přes pahýl cirkulárně – může dojít ke stlačení povrchového žilního systému a nedostatečné drenáži pahýlu (cévní spojky nejsou ještě vytvořeny)
  • bandážovat až nad zachovaný kloub končetiny
  • u stehenní amputace bandážujeme přes pás (viz obrázek)
  • vzadu by otáčky obvazu měly sahat až k sedacímu hrbolu, a na vnitřní ploše stehna až do rozkroku tak, aby se při bandážování nevytvořily valy měkkých tkání, které při pozdější aplikaci protézy mohly bránit správnému nasazení protézy
  • u amputace v bérci bandážujeme nad kolenní kloub
  • bandážujeme 3x denně, vždy musíme bandáž střídat s další péčí o pahýl

 

Bandážování přes noc

Před propuštěním z nemocnice by měl pacient zvládnout bandážování sám, nebo za pomoci člena rodiny. Nejlépe, když bandážování předvedete vy nebo někdo z rodiny ošetřujícímu personálu a tak se přesvědčíte o správnosti provedeného bandážování. Bandážování přes noc se neprovádí u pacientů s cévní příčinou amputace. 

Bandážování u stehenní amputace