Aktuální informace - pracovní doba v COVID - 19

 

COVID-19

Informace k pobytu v zdravotnickém zařízení PROTEOR CZ

Vážení klienti,

z důvodů zhoršené epidemiologické situace Vás prosíme o dodržování následujících pokynů, která se týkají pobytu v našem zdravotnickém zařízení.  

 Odložte návštěvu u nás a nechoďte k nám, pokud máte příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota nad 37,5, suchý kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu).   Upozorňujeme naše klienty, že od 25.2.2021 se musí při pobytu ve zdravotnickém zařízení používat respirátor (např.FFP2/KN95), nebo dvě přes sebe přeložené chirurgické obličejové roušky. Tento požadavek je v souladu s vládním nařízením ze dne 22.2.2021.

    

Během pobytu v budově:

  • Do budovy vcházejte s rouškou a vydezinfikujte si u vstupu ruce.
  • Roušku musíte nosit po celou dobu v našem zařízení.
  • Pokud jste objednání, snažte se dodržet čas objednání, abyste co nejvíce omezili dobu pobytu v čekárnách.
  • Přicházejte sami nebo pouze s nezbytným doprovodem, další osoby nesmí vcházet do budovy.
  • Dodržujte přiměřené rozestupy, v čekárnách si sedejte vždy v dostatečné vzdálenosti od ostatních klientů.
     
  
   
     
     
     
      
     
          
     
     
     
     
      
     
     
     
          
     
     
     
     
     
     
     
     
     

19.4.2021 15:10