Ortéza hlezna

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000020 Ortéza dolní končetiny - od 19 - let (stabilizační, polohovací ortéza) ORP, ORT, REH, CHI, NEU, DIA 1 ks / 1 rok  (Z) 99% maximální úhrada ZP

(Z) - Nutné schválení revizním lékařem

ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovnou

Při preskripci je nutné stanovit zda se má aplikovat na ortézu hlezenní kloub, nebo zdá má být zhotovena ortéza s rigidním postavením v TC skloubení.


Charakteristika

Individuálně zhotovená ortéza na základě sádrového odlitku. Vyrobena z plastu, dle indikace lékaře, ortéza může být pouze stabilizační, nebo lze  použít ke stavbě ortézy různé typy kloubů. Pevná ortéza slouží pouze ke stabilizaci hlezenního kloubu, v případě použití kloubů hlezenních umožňuje, při minimálních úpravách pomůcky postupné uvolnění TC kloubu ze stavu rigidní fixace až po volný pohyb v TC skloubení v plném rozsahu.

Indikace

  • doléčování fractur v oblasti TC skloubení
  • stavy po parézách peroneálního nervu a plegiích spojených s instabilitou TC kloubu