Ortoprotéza

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
24 - 4000020 Ortéza DK - od 19 let ORP, ORT, REH, NEU, CHI, DIA 1 ks / 1 rok 99% maximální úhrada ZP  (Z)

(Z) - nutné schválení revizním lékařem pojišťovny

Při preskripci je potřeba stanovit polohu chodidla při fixaci končetiny v lůžku ortoprotézy z důvodu prevence rozvoje nežádoucích kontraktur. V případě více etážového postižení končetiny je nutné stanovit rozsah fixace i ostatních nosných kloubů končetin.

​ZP - maximální úhrada zdravotní pojišťovny

Charakteristika

Individuálně zhotovená ortoprotéza z plastu, laminátu a modulárního protetického systému na základě sádrového odlitku.

Indikace

  • kongenitální postižení dolní končetiny s výraznou abreviací