Protézy

Amputace je chirurgický zákrok, který zahrnuje odstranění (ablace) celé končetiny nebo její části. Amputace se často provádějí, aby se předešlo nevyhnutelným komplikacím, bolesti nebo dokonce smrtelnému výsledku.

Existuje mnoho příčin amputace

Nemoci

  • Arteriální nedostatečnost dolních končetin: velké a středně velké tepny jsou zúžené nebo ucpané. To znamená, že se do končetiny nedostane dostatek krve a kyslíku. Hlavní příčinou je cukrovka, kouření a vysoká hladina cholesterolu.
  • Některé infekce nebo rakovina postihující kosti a měkké tkáně.

Nehody

  • Na silnici, v práci, v domácnosti atd.

Amputace je zřídka naléhavá, s výjimkou případů nekontrolovatelné infekce nebo po vážném zranění při nehodě.

Termín „vrozená amputace“ se používá k popisu absence celé končetiny nebo její části od narození bez chirurgického zákroku. Toto je známé jako ageneze, tj. nevyvinutí celé nebo části jedné či více končetin.

Prioritou po amputaci je zotavení pacienta a zhojení pahýlu, k čemuž přispívá správná péče a rehabilitace. Následně je zhotovena a aplikována protéza.

Rady pro amputované

Před i po operaci je důležité provádět cvičení, která celý proces uzdravování urychlí. Před operací zahrnuje rehabilitační péče především posilování svalstva. Speciální cviky urychlí celou rehabilitaci a následné protézování. Těsně po operaci doporučujeme speciální techniky pro redukci otoku a zmírnění fantomové bolesti.

Je však potřeba nezapomínat ani na dlouhodobou péči po operaci. Všechny užitečné cviky, techniky a rady, jak pečovat o pahýl uvádíme v sekci Rady pro pacienty.

Svalová síla je základ úspěchu. Jak pro lehkost pohybu, tak pro vytvoření předpokladu k pevnější fixaci pahýlu v pahýlovém lůžku protézy. Pokud budete praktikovat denní cvičení a cviky pro zlepšení tonizace v sekci Rady pro pacienty, bude protézování o to snadnější. 

Aby nedocházelo ke zkracování svalů a dalším překážkám pro protézování, doporučujeme několik kroků, které urychlí možnost nasazení protézy a rovněž usnadní samotnou chůzi na protéze.

Připravili jsme pro vás rady, jak správně pahýl polohovat a jak jej postupně zatěžovat ve stoje, abyste se co nejlépe připravili na nasazení protézy. Dále se dozvíte speciální techniky otužování a bandážování pahýlu, abyste dosáhli ideálního tvaru pahýlu a adaptaci měkkých tkání na tlak a tah.

Rovněž je potřeba se vyvarovat chybným návykům, které možná také máte, a v neposlední řadě je důležité nepodcenit správnou hygienu. Přečtěte si rady v sekci Rady pro pacienty.

Postavit se poprvé na protézu není jednoduché. Musíte správně zapojit potřebné svaly a zkoordinovat pohyb. Základem je se naučit bezpečně stát s podporou a až pak je možné přistoupit na nácvik stoje ve volném prostoru. Chůze na protéze, po schodech a následně všechny běžné úkony už zvládnete snadno, pokud dokážete dobře stát. Jak nacvičit správný stoj a naučit se bez problémů chodit vám poradíme v sekci Rady pro pacienty.

Zajímá vás jak se protézy dělí, jak protézu správně nasazovat, jak o ni pečovat, pro koho se protézování hodí a jaké jsou možné vedlejší účinky? Tyto všechny informace vám poradíme v sekci Rady pro pacienty.

Proč si zvolit PROTEOR?

PROTEOR CZ má skupinu odborníků na protézy složenou z lékařů, protetiků, protetických techniků, kteří jsou odpovědní za navržení a výrobu individuální protézy pro každého pacienta.

V rámci skupiny PROTEOR využíváme nejnovější poznatky z oboru protetiky, které implementujeme do naší praxe. Znalosti a dovednosti si navzájem vyměňujeme s kolegy lékaři a protetiky v ČR, USA, Německu, Japonsku, ve Francii a dalších zemích.

PROTEOR se neustále snaží zlepšovat a pravidelně získává zpětnou vazbu od pacientů prostřednictvím průzkumů spokojenosti.

Našim cílem je co nejlépe vyhovět požadavkům pacientů.

Protézy

Transtibiální (bércová) protéza

Transfemorální (stehenní) protéza

Silikonová protéza chodidla

Myoelektrická protéza

Kosmetická protéza

Mechanická protéza