Ortézy

Trauma se týká všech úrazů a degenerativních stavů, které postihují muskuloskeletální systém. Traumata mohou být způsobená silničními nebo pracovními nehodami, sportovními úrazy a nemocemi, které mohou postihnout i celý pohybový aparát (degenerativní stavy).

Nošení ortézy je běžnou léčbou traumatu a může být předepsáno jako doplněk k operaci.

 

Nošení ortézy je běžnou léčbou a bývá aplikována také jako doplňující léčba před a po operaci. Ortéza poskytuje náhradní podporu v případě ztráty funkce (dočasné nebo trvalé), kompenzuje postižení a osteoartikulární, svalový nebo neurologický deficit.

Na různých částech těla lze nosit různé typy ortéz. Ortézy se nosí z různých důvodů:

 • snížení bolesti,
 • jako pomoc při motorickém deficitu,
 • pro úpravu deformace,
 • pro usnadnění pohybu

Doba strávená nošením ortézy se bude lišit v závislosti na diagnóze, doporučení lékaře, a úrovně fungování, jaké si pacient přeje dosáhnout.

Společnost PROTEOR se věnuje výrobě individuálních ortéz. Individuální ortézy se obecně používají pro těžší postižení nebo v případě, že morfologie pacienta je neobvyklá, a proto se nehodí pro sériové vybavení.

Proč si zvolit PROTEOR?

Všechny naše individuální ortézy jsou vyrobeny týmem speciálně proškolených ortotiků.

Naše ortoticko-protetická centra využívají moderní technologie s ohledem na komfort pacientů a získání přesných dat pro výrobu pomůcky.

Ortotici a protetici pracují s technologiemi:

 • Orten3DCam – rychlé, pohodlné a přesné získání dat pacienta
 • OrtenSmartist – rektifikace a simulace prováděné pomocí softwaru
 • OrtenMake – výroba ortéz na numerických frézkách

Lykrové ortézy

Dynamická lykrová ortéza stimuluje somatosenzorický systém za pomoci proprioreceptorů muskuloskeletálního systému. Informace jsou zpracovány mozečkem, aby se nastavil pohyb a držení těla, ovlivnil svalový tonus a aby bylo dosaženo proximální stability. Různé části mozkové kůry potom interpretují vjemy do smysluplné formy a pohyb se zlepší. Dynamická lykrová ortéza nastavením držení těla, ovlivňuje oblasti svalové nerovnováhy, vzniklé působením svalového tonu. Zahrnuje proto oba modely terapie, jak neurofyziologický, tak biomechanický, a to tím, že využívá proximální klíčové body kontroly pohybu, reciproční inhibici a stimulaci sensorimotorického systému (Bobath&Bobath 1972). Stejně jako udržení délky a síly svalů a svalového vyrovnání.

Dynamické lykrové ortézy se v zásadě předepisují k tomu, aby zlepšily proximální stabilitu a distální funkci, ale také z následujících důvodů:

 • zlepšení senzorického vnímání
 • snížení bolesti
 • jako prevence kontrakcí
 • tam, kde není snášeno nepružné zpevnění
 • ke snížení přidružených reakcí
 • dynamické lykrové ortézy se také užívají ve spojení s dalšími ortotickými pomůckami

Velmi důležitá je mezioborová spolupráce ve smyslu spolupráce odborný lékař + rehabilitační pracovník + ortoptik-protetik + rodina 

Indikace

 • DMO
 • CMP
 • Roztroušená skleróza
 • Traumatické poranění mozku
 • Paréza plexus brachiális

Jsou možné různé modifikace dle diagnózy pacienta.

Naše řešení

Krční ortézy

Ramenní ortézy

Loketní ortézy

Ortézy
předloktí-ruka-prst

Trupové ortézy

Bederní a kýlní pásy

Kolenní ortézy

Ortézy pro kotník a nohu